Subvencions per a projectes d’autocompostatge

L’Agència de Residus de Catalunya ha obert una convocatòria de subvencions per a l’any 2017 per a projectes  de foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals, inclosos projectes d’autocompostatge.

El termini per presentar sol·licituds és de 2 mesos des de la publicació de la convocatòria al DOGC  (núm. 7356  publicat el 25/04/2017)


Podeu trobar més informació a la web de l’Agència de Residus de Catalunya

Butlletí de Compostaenred, número 29

Ja podeu llegir el nou butlletí de Compostaenred d'aquest trimestre!