Més de 3.000 llars metropolitanes

Hem volgut començar l’any prenent un punt de referència. A 31 de desembre de 2012 formem una comunitat de 3.440 compostaires. Una xifra important des del punt de vista social i des del punt de vista ambiental per la quantitat de residus orgànics que aconseguim reciclar. Felicitats a tots.

Com a part del procés formatiu, durant el mes de gener es faran les visites de seguiment als aspirants de Castelldefels, Pallejà, Sant Boi de Llobregat i Viladecans. Les escoles de l’Hospitalet de Llobregat també rebran la visita dels educadors.

El municipi de Sant Cugat del Vallès ha acabat de redactar el seu Pla Director d’Autocompostatge, de manera que molt aviat començarà la formació de nous grups. A Barcelona estem recollint interessats en un nou grup de 20 compostaires. El Papiol s’interessa per ampliar el reduit grup de compostaires que ja té en funcionament des de fa anys.El truc
Una participant ens ha comentat per correu electrònic que tenia alguns ratolins que visitaven el seu compostador i que ara ho tenen més difícil, simplement perquè ha posat una tela metàl·lica al fons del compostador, i així no hi poden entrar. Un truc senzill, barat i eficaç.