Estimació de la humitat d’una mostra de compost

En Daniel Franco, en el seu treball de final de grau d’Enginyeria Química (UB), ha fet un estudi per trobar un mètode per determinar si la humitat del material que s’està compostant en un compostador domèstic és la correcta o  bé cal corregir-la, donat que si és massa elevada es poden donar condicions anaeròbiques i si és massa baixa, la matèria orgànica es degrada més lentament.

Ha desenvolupat un mètode simple i barat que consisteix en introduir una broqueta en el material que s’està compostant i segons l’aspecte d’aquesta un cop es treu, saber si el compost està molt sec, amb humitat correcta o massa humit. Així es pot controlar el procés de forma eficaç.


Recordeu que podeu trobar informació sobre estudis en temes de compostatge al següent enllaç: http://millorquenou.cat/cat/millor_publicacions
Aviat també podreu consultar el treball de Daniel Franco.