Butlletí de Compostaenred, número 24

Ja tenim aquí el butlletí de Compostaenred de gener!
Inclou els resultats d'un informe sobre Sistemes de Recollida de Residus en els Estats membres de la Unió Europea.