Iniciatives Solidàries: Porta'm a l'Hort

L'Ajuntament de Barcelona impulsa la iniciativa Pla BUITS (Buits Urbans amb Implicació Territorial i Social) que pretén afavorir la implicació de la societat civil en la definició, instal·lació i gestió d'una vintena d'espais sense cap ús per dinamitzar-los i integrar-los a la ciutat. La iniciativa s'adreça a entitats públiques o privades sense ànim de lucre per a que proposin activitats d'interès a diversos emplaçaments de titularitat municipal.

Una d'aquestes iniciatives és Porta'm a l'Hort, d'un grup de joves del barri de Porta (Nou Barris), que vol crear un jardí socieducatiu i terapèutic en un dels solars cedits. Els objectius dels projecte són la integració social, la participació ciutadana i l'educació ambiental i social. 

Des de la Xarxa de Compostaires de l'AMB, hi col·laborem amb la cessió d'un compostador de 900 litres. Segur que els ajuda a tenir una bona collita!