Prova pilot de compostatge comunitari a Sant Cugat del Vallès

El passat mes de juny es va iniciar a Sant Cugat del Vallès una prova pilot de compostatge  comunitari en dos dels barris del municipi (Can Barata i Sol i Aire).
L’objectiu es poder retirar els contenidors de materia orgànica i gestionar aquesta fracció  dels residus mitjançant el compostatge comunitari.
S’han posat compostadors austríacs de 1050 litres de capacitat (dos a Can Barata i un a Sol i Aire) i un magatzem de triturat vegetal a cada lloc.
Un cartell ben visible senyalitza la zona.
En el barri de Sol i Aire s’ha decidit col-locar una tanca de fusta a tot el perímetre de l'àrea per evitar l’entrada de porcs senglars.
Una empresa s’encarrega de fer el seguiment dels compostadors, durant un any, realitzant una visita setmanal a cada zona i fent les tasques de manteniment adients.