Projecte pilot sobre Bio Economia Circular

L'Agència de Residus de Catalunya i Tarpuna, cooperativa compromesa amb la sostenibilitat, igualtat d'oportunitats i justícia social, han ideat un projecte per acostar al ciutadà/generador de residus orgànics amb la producció d'aliments, fent servir el compost obtingut al tractar els seus propis bioresidus.

Més informació en aquest enllaç