Estudi sobre compostatge comercial

El Grup de Recerca en Compostatge de la Universitat de Barcelona ens presenta un nou estudi, "Recerca en compostatge comercial", elaborat amb la col·laboració de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

L'objectiu principal d'aquest treball consisteix a avaluar la capacitat d'un sistema d'autocompostatge per tractar tota la fracció orgànica que es genera en un establiment de restauració. S'ha utilitzat com a model el menjador d'una facultat de la Universitat de Barcelona.