RACÓ DE LECTURA


THOMPSON, Ken
Compost, la forma natural de preparar abono para su huerto
Blume. Barcelona 2009. 191 pàgines.
Original en anglès 2007.


RESUM
Estructurat en cinc capítols:
- Comprendre el compost: el material correcte
- Elaboració del compost: paper, restes de poda i paciència
- Compostadors: fusta, filferro i cucs
- Utilització del compost: no cal cavar
- No té una pila? No hi ha problema: escampi el compost.


COMENTARIS
Escrit des de l’òptica del pati del darrera anglès. Hi ha alguns consells útils per treure pressió a les primeres experiències. Llibre amb vocació artística a les fotografies i el disseny.
Informació sobre la relació C/N en alguns materials (p. 25 i 55) considerant que la proporció ideal és al voltant de 30 (p. 26). Proposen fer servir cartró com a estructurant. Proposen deixar al sol les plantes amb llavor perquè s’assequin i després aixafar-les a cops de martell. El millor activador és l’orina humana (p.48).
Un capítol es dedica a la fabricació o elecció de compostadors comercials. Finalment hi ha un llistat de possibles problemes i solucions. Les adreces útils són totes angleses.

Segons les guardes del llibre, ‘Ken Thompson és ecologista i professor de la Universitat de Sheffield. Escriu amb regularitat per a revistes de jardineria i facilita al lector la ciència en que es basa l’horticultura’